Kyrgyz

Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетине караштуу Гидрометеорология боюнча агенттиги

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯ ЖАНА КЛИМАТ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОМИТЕТИНЕ КАРАШТУУ

 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

9

Кыргыз Республикасынын аймагында 2021-жылдын сентябрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

Бишкек 2021

 

Кыргыз Республикасынын аймагында 2021-жылдын сентябрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

Абанын айлык орточо температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө нормадан 1° жогору, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарында,  тоо этектеринде жана тоолуу райондордо норманын чегинде  болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Алай өрөөнүнүн чыгышында  нормага жакын, Нарын облусунда, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо, Ысык-Көл облусунун чыгышында нормадан арбын болушу күтүлөт.

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, 18…20°, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо норманын чегинде болуп,  11…13° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 5…10° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин, күндүз 18…23° жылуулуктан 28…33° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир түндөрү 0…-2° чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 12…17° жылуулуктан 23…28° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектеринде нормадан жогору болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 15-22 мм, тоо этектериндеги райондордо 19-27 мм).*

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 7…12° жылуулуктун тегерегинде болушу күтүлөт, кээ бир түндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы 16…21° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (11-14 мм).

 

ОШ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп,  20…22°, тоо этектериндеги райондордо норманын чегинде болуп, 15…17° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 9…14° жылуулуктан 15…20° жылуулукка чейин, күндүз 22…27° жылуулуктан 30…35° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин,  күндүз   16…21° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектеринде нормадан арбын  болушу күтүлөт (7-9 мм, тоо этектериндеги райондордо 10-12 мм).

 

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп,  19…21°, тоо этектериндеги райондордо норманын чегинде болуп 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 9…14° жылуулуктан 15…20° жылуулукка чейин, күндүз 22…27° жылуулуктан 30…35° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин,  күндүз   16…21° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Токтогул районунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 10…15° жылуулуктун тегерегинде болушу, күндүз 16…21° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектеринде нормадан арбын болушу күтүлөт (9-11 мм, тоо этектериндеги райондордо 32-34 мм).

 

БАТКЕН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп,  19…21°, тоо этектериндеги райондордо нормага жакын болуп 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 9…14° жылуулуктан 15…20° жылуулукка чейин, күндүз 22…27° жылуулуктан 30…35° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин,  күндүз   16…21° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектеринде нормадан арбын болушу күтүлөт (9-11 мм, тоо этектериндеги райондордо 32-34 мм).

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 13…15° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин, күндүз 13…18° жылуулуктан 21…26° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында нормадан арбын болушу күтүлөт (11-33 мм, чыгышында 39-57 мм).

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын орточо айлык температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 12…14º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир түндөрү 0…-2° чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 15…20° жылуулуктан 23…28° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (7-15 мм).

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

Абанын орточо айлык температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 5…7º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан 1…6° жылуулукка чейин, күндүз 8…13° жылуулуктан 16…21° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (15-17 мм).

 

ЧАТКАЛ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 11…13° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2° суук…+3° жылуулуктан 2…7° жылуулукка чейин, күндүз 12…17° жылуулуктан 20…25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (10-12 мм).

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

Абанын орточо айлык температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 8…10° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан  1…6° жылуулукка чейин, күндүз 11…16° жылуулуктан 20…25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (14-16 мм).

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча Мамлекеттик комитетине караштуу Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Кыргыз Республикасында 2021-жылдын сентябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору О.К. Борукулов. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ЭКМКнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.