Kyrgyz

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорология кызматы

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

11

Кыргыз Республикасынын аймагында 2022-жылдын ноябрь  айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

Бишкек 2022

 

Кыргыз Республикасынын аймагында 2022-жылдын ноябрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 Абанын айлык орточо температурасы нормадан 1° төмөн болушу, жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт.

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормандан 1° төмөн болуп, 3…5° жылуу, тоо этектеринде жана Кемин өрөөнүндө -1°  сууктан… +1° жылуулукка чейин болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан 1…6º жылуулукка чейин, күндүз 3…8° жылуулуктан 12…17° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн -6…-11° суукка чейин, күндүз -3° сууктан …+2°  жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн -3…-8° суук, -2° сууктан …+3º жылуулукка чейин, күндүз 1…6° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн -9…-14° суукка чейин, күндүз -0…-5 суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү норманын чегинде болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 40-49 мм, тоо этектеринде 23-37 мм). **

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 1…3° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2…-7° суук, -1°сууктан …+4° жылуулука чейин болушу, күндүз 3…8° жылуулуктан 12…17° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү түнкүсүн -8…-13° суук, күндүз 0…-5  суукка чейин чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (28-29 мм).

 

ОШ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 5…7° жылуу, тоо этектериндеги райондордо 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7º жылуу, күндүз 7…12° жылуулуктан 13…18° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° суукка чейин, күндүз 1…6°  жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5º сууктан 1…6° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, күндүз 5…10° жылуулуктан 11…16° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү түнкүсүн -6…-11° суук, күндүз -1° сууктан …+4° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 29-44 мм, тоо этектериндеги райондордо 28-30 мм).

 

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 5…7° жылуу, тоо этектериндеги райондордо 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7º жылуу, күндүз 7…12° жылуулуктан 13…18° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° суукка чейин, күндүз 1…6°  жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5º сууктан 1…6° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, күндүз 5…10° жылуулуктан 11…16° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү түнкүсүн -6…-11° суук, күндүз -1° сууктан …+4° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Токтогул районунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -1…-6 сууктан 0…5º жылуулукка чейин, күндүз 3…8° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 56-58 мм, тоо этектериндеги райондордо 51-96 мм, Токтогул районунда 25-27 мм).

 

БАТКЕН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 5…7° жылуу, тоо этектериндеги райондордо 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7º жылуу, күндүз 7…12° жылуулуктан 13…18° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° суукка чейин, күндүз 1…6°  жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5º сууктан 1…6° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, күндүз 5…10° жылуулуктан 11…16° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү түнкүсүн -6…-11° суук, күндүз -1° сууктан …+4° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрүндө 14-16 мм, тоо этектериндеги райондордо 33-35 мм).

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 1…3° жылуу, чыгышында -1° сууктан …+1° жылуулукка чейин болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан 1…6° жылуулукка чейин, күндүз 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү чыгышында түнкүсүн -6…-11°суук, күндүз 0…-5° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (1-17 мм, чыгышында 24-46 мм).

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, -2…-4° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -7…-12° суук, -4° сууктан … +1° жылуулуктун тегерегинде болушу, күндүз 0…5° жылуулуктан 6…11° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү  түнкүсүн -13…-18° суук, күндүз -1…-6° суукка  төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (4-15 мм).

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, -7…-9° суук болушу күтүлөт.

 Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -15…-20° сууктан  -5…-10° суукка чейин өзгөрүлүп турушу,  күндүз -4…-9° суук -3° сууктан…+2° жылуулукка чейин өзгөрулүп турушу

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (21-23 мм).

 

ЧАТКАЛ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, -2…-4° суук болушу күтүлөт.

 Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -9…-14° сууктан  -1…-6° суукка чейин, күндүз -3° суук …+2° жылуулуктан 3…8°  жылуулукка чейин  өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (35-37 мм).

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, -7…-9° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -14…-19° сууктан -5…-10° суукка чейин, күндүз 0…-5° сууктан 3…8° жылуулукка чейин болушу күтүлөт, кээ бир күндөрү түнкүсүн -20…-25° чейин, күндүз -6…-11° чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (18-20 мм).

 

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорологиялык кызматынын маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Кыргыз Республикасында 2022-жылдын ноябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору Н.З.Мурзабеков. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорологиялык кызматынын Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg. 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

10

Кыргыз Республикасынын аймагында 2022-жылдын октябрь  айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

 

Кыргыз Республикасынын аймагында 2022-жылдын октябрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 Абанын айлык орточо температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө норманын чегинде, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо нормадан 1° төмөн болушу күтүлөт. Жаан-чачындын айлык көлөмү норманын чегинде болушу күтүлөт.

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп,  9…11° жылуу, тоо этектеринде 4…6° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир түндөрү -1...-3° ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 10…15° жылуулуктан 20…25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 2…7° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн 0…5° жылуулуктун тегерегинде болушу, кээ бир түндөрү -2…-4°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 8…13° жылуулуктан 15…20° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 39-45 мм, тоо этектеринде 25-43 мм).*

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 7…9° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -2...-4° үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы 9…14° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (24-27 мм).

 

ОШ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 11…13° жылуу, тоо этектериндеги райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 7…9° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир түндөрү 0...-2°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 12…17° жылуулуктан 21…26° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 5…10° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -2...-4°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 9…14° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 3…8° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 33-35 мм, тоо этектериндеги райондордо 29-31 мм).

 

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 11…13° жылуу, тоо этектериндеги райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 7…9° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир түндөрү 0...-2°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 12…17° жылуулуктан 21…26° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 5…10° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -2...-4°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 9…14° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 3…8° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Токтогул районунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир түндөрү 0…-2°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 9…14° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 4…9° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

 Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 41-43 мм, тоо этектериндеги райондордо 24-86 мм).

 

БАТКЕН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 11…13° жылуу, тоо этектериндеги райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 7…9° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир түндөрү 0...-2°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 12…17° жылуулуктан 21…26° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 5…10° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -2...-4°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 9…14° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 3…8° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрүндө 14-16 мм, тоо этектериндеги райондордо 24-26 мм).

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 6…8° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -2…-4° суукка чейин төмөндөшү күтүлөт. Күндүз 7…12° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (5-31 мм, чыгышында 38-58 мм).

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 5…7° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир түндөрү -3…-8° суукка чейин төмөндөшү, күндүз 7…12° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (8-18 мм).

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ 

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 0…-2° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2...-7° сууктан -10...-15° суукка чейин, күндүз 1...6° жылуулуктан 9...11° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 0...-5° суука чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (26-28 мм).

 

ЧАТКАЛ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -3° суук…+2° жылуулуктан -7…-12° суукка чейин, күндүз 4…9° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (39-41 мм).

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, -1°сууктан…+1° жылуулукка чейин болушу күтүлөт.

 Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -1…-6° сууктан -10…-15° суукка чейин, күндүз 1…6° жылуулуктан 10...15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (22-24 мм).

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорологиялык кызматынын маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Кыргыз Республикасында 2022-жылдын октябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору Н.З.Мурзабеков. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорологиялык кызматынын Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.